projekty

konkursy i przetargi

projekty i współpraca międzynarodowa

kontakt

PROJEKT NAGRODZONY - III NAGRODA

Ocena Jury:

III nagroda Praca nr 03 - Za prawidłowe i czytelne rozwiązanie układu przestrzennego w szerszej skali. Praca została nagrodzona również za przyjętą zasadę kształtowania wnętrza placu i prostą geometrię kompozycyjną posadzki ograniczonej do zachodniej jego części, wyraźnie oddzielonej od przebiegu głównej komunikacji oraz oszczędne wkomponowanie plastycznych elementów upamiętniających historię miejsca.

KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO PLACU BOHATERÓW GETTA W KRAKOWIE